Bolesti creva

Termin inflamatorne (zapaljenske) bolesti creva uključuje autoinflamatorne bolesti digestivnog trakta:

Kronovu bolest, ulcerozni kolitis i nedeterminisani kolitis. Klinički se ove bolesti manifestuju povremenim upalama delova gastrointestinalnog sistema sa različitim simptomima uz hroničan, nepredvidljiv tok bolesti.

Svrstavaju se u idiopatske inflamatorne bolesti, što znači da uzrok nastanka još uvek nije sa sigurnošću utvrđen.

Smatra se da nastaju kao posledica urođene sklonosti (genetske predispozicije) koja izaziva abnormalni imunski odgovor na crevne mikroorganizme.

Inflamatorne bolesti se najčešće dijagnostikuju između 15. i 30. godine, dok se drugi starosni pik registruje između 55. i 65. godine života.

Procenjeno je da 3% evropske populacije ima inflamatorne bolesti, što iznosi 2,5-3 miliona ljudi.

Na porast učestalosti utiču različiti faktori sredine: izostanak dojenja i upotreba antibiotika u ranom detinjstvu, način ishrane, pušenje, stres, poremećaj sna, deficit vitamina D.

Predstavljamo vam prirodno lečenje i adekvatnu ishranu.

Facebook
Instagram
error: Sadržaj je zaštićen!
Scroll to Top