Ajurveda

Ajurveda je medicina koja je danas priznata grana alternativne medicine širom planete. Ajurvedski proizvodi koriste za poboljšanje opšteg stanja organizma.

Po ovoj vrsti medicine činjenica je da svako ima svoju sudbinu. U ajurvedi se to zove karma. Svako ima svoju priču koja je relevantna za njegovo životno iskustvo i možemo dostići toliko daleko koliko ta priča dopušta. Ajurveda naglašava kontakt sa životom uopšteno.

Ajur-veda i zapadna medicina se međusobno ne isključuju.
Obe deluju u smislu očuvanja zdravlja čoveka. I medicinska nauka u sve većoj meri dolazi do saznanja koja su u ajurvedi poznata već hiljadama godina.

Ajurveda čini našem telu da svaka ćelija ima svoju svest i funkcioniše kao svesna jedinica.

Naše telo je sastavljeno od velikog broja tih jedinica koje se udružuju u različita tkiva i organe koji su takođe svesne jedinice. Njihov tim činjenicama dodaje još jednu – da sve jedinice povezuje individualizovana tačka duha, a jedinice deluju u skladu sa namerom duha.

Treba naglasiti da se ova vrsta razlikuje od klasične medicine, već u samom pristupu ljudskom telu. Po njima ljudsko telo ne predstavlja samo skup organa i tkiva, već kompleksni  mehanizam. On je sačinjen od bezbroj funkcija, kako na fizičkom, tako i na mentalnom nivou.

Ova vrsta medicine sadrži tri osnovne doktrine: prva je “doša” koja se bazira na mentalnom delu, zatim, sedam “datu”-a odnosno tkiva i poslednja “mala” koja se odnosi na metaboličke procese, a sve zajedno predstavljaju ravnotežu koja je potrebna kako bi se očuvalo zdravlje čoveka.

Po ajur-vedi, ljudsko telo se sastoji od 25 elemenata zajedno sa dušom čoveka.

Facebook
Instagram
error: Sadržaj je zaštićen!
Scroll to Top