Ajurveda

Ajurveda je medicina koja je danas priznata grana alternativne medicine širom planete. Ajurvedski proizvodi koriste za poboljšanje opšteg stanja organizma.

Ajur-veda i zapadna medicina se međusobno ne isključuju. Obe deluju u smislu očuvanja zdravlja čoveka.

I medicinska nauka u sve većoj meri dolazi do saznanja koja su u ajur-vedi poznata već hiljadama godina. Predstavlja da svaka ćelija ima svoju svest i funkcioniše kao svesna jedinica.

Naše telo je sastavljeno od velikog broja tih jedinica koje se udružuju u različita tkiva i organe koji su takođe svesne jedinice.

Ajur-veda tim činjenicama dodaje još jednu – da sve jedinice povezuje individualizovana tačka duha, a jedinice deluju u skladu sa namerom duha.

Treba naglasiti da se ajur-veda razlikuje od klasične medicine, već u samom pristupu ljudskom telu.

Po ajurvedi, ljudsko telo ne predstavlja samo skup organa i tkiva, već kompleksni  mehanizam. On je sačinjen od bezbroj funkcija, kako na fizičkom, tako i na mentalnom nivou.

Ajur-veda sadrži tri osnovne doktrine: prva je “doša” koja se bazira na mentalnom delu, zatim, sedam “datu”-a odnosno tkiva i poslednja “mala” koja se odnosi na metaboličke procese, a sve zajedno predstavljaju ravnotežu koja je potrebna kako bi se očuvalo zdravlje čoveka.

Po ajur-vedi, ljudsko telo se sastoji od 25 elemenata zajedno sa dušom čoveka

error: Sadržaj je zaštićen!
Scroll to Top