Antioksidans

Antioksidans je molekul iz prirodnih organskih dodataka ishrani koji može da spreči oksidaciju drugih molekula i stvaranje slobodnih radikala. Slobodni radikali mogu naneti štetu ako njihov nivo postane previsok u telu.

Povezani su s više bolesti, uključujući dijabetes, bolesti srca i rak.
Telo može aktivirati antioksidativnu odbranu kako bi slobodne radikale držalo u prihvatljivoj vrednosti.

Nekoliko vitamina, poput vitamina E i C, efikasni su antioksidanti.

Priroda obiluje antioksidantima i to su supstance koje su posebno bogate vodonikom ili viškom elektrona. Ova jedinjenja bogata vodonikom i elektronima ulaze u sastav biljaka i lako možete da ih zapazite. To su obično one biljke koje imaju višak pigmenata i ističu se jarkim bojama.

Tako, već na osnovu same boje povrća možete da znate koja je hrana bogata antioksidantima i da procenite njenu antioksidativnu vrednost.
Na primer, neke vrste superhrane, počevši od kakao praha preko godži bobica i spiruline do plavo-zelenih algi i morskih fitoplanktona, sadrže neobično velike koncentracije antioksidanata.

Prema rastvorljivosti, razlikujemo dve vrste antioksidanta: oni koji su razstvorljivi u vodi, i oni koji su rastvorljivi u masnoćama. Sve sirove čiste masnoće su antioksidanti jer sadrže višak elektrona. To znači da tu spadaju i masline, avokado, orašasto voće i semenke.

Zašto su bitni antioksidanti?

Zato što sprečavaju oštećenja od strane slobodni radikali u telu. Slobodni radikali prave štetu u svakoj ćeliji tela koju dotaknu. To čine tako što oksidiraju tkivo i ćelije oduzimajući im elektrone i dovodeći do raznih simptoma, počevši od bora pa sve do pojave raka.

Neki minerali u elementarnom sastavu, kao cink i selen, posredno pokazuju antioksidativno dejstvo.

Facebook
Instagram
error: Sadržaj je zaštićen!
Scroll to Top