Organski proizvodi su win-win situacija i za čoveka, ali i za prirodu. Prilikom proizvodnje organskih proizvoda vodi se računa o korišćenju sastojaka koji su štetni za čoveka kao konzumenta, ali i za okolinu. Velika pažnja posvećuje se odabiru, pripremi i održavanju zemljišta za ovu, relativno novu, granu privrede. Proizvodi dobijeni na ovaj način su zdravi, prirodni i ne sadrže nikakve supstance štetne za čoveka.

Scroll to Top