Antioksidans u ishrani

Antioksidans je molekul koji može da spreči oksidaciju drugih molekula. Oksidacija je hemijska reakcija u kojoj se elektroni prenose sa oksidacionog sredstva na neki molekul.

U oksidacionim reakcijama mogu nastati slobodni radikali, koji započinju lančane reakcije.

Slobodni radikali su reaktivna jedinjenja, koja imaju elektron viška i zato stupaju u reakcije sa drugim molekulima, i na taj način dovode do oštećenja ćelijskih struktura.

Antioksidansi sprečavaju lančane reakcije u kojima se oštećuju drugi moleluli u ćelijama, tako što se sami oksidišu. Antioksidansi su često redukciona sredstva (tioli, polifenoli..)

Najznačajniji molekuli u organizmu za sprečavanje oksidacije ćelujskih struktura su: glutation, vitamin C, vitamin E, enzimi…

Smanjena koncentracija antioksidanasa u organizmu može doveti do inhibicije antioksidativnih enzima, pri čemu nastaje oksidativni stres i može doći do oštećenja ćelija.

Facebook
Instagram
error: Sadržaj je zaštićen!
Scroll to Top